070 33 66 500 info@tbafbouw.nl
Onjuiste omstandigheden

Onjuiste omstandigheden

Soms bestaat de twijfel of de juiste werkwijze of materialen zijn gebruikt. Eind vorig jaar hadden een fabrikant van een sierpleister en een leverancier van een finishpasta dezelfde vraag. In een appartement waren gipskartonplatenwanden gemonteerd. Deze wand waren mat...
Hersteladvies gevelschade

Hersteladvies gevelschade

Schade aan een oppervlak kan leiden tot vochtproblemen. Dit probleem trof Ed van der Plas, onze stukadoorsexpert, ook aan toen hij een appartementencomplex onderzocht. In de loop van de tijd waren schadeplekken aan de natuursteenpleister ontstaan door veroudering en...
Een slippertje begaan

Een slippertje begaan

Een slipcursus met een vrachtwagen. Het zou ongelukken moeten voorkomen. Maar als de slipbaan schade heeft komt een ongeluk juist dichterbij. Dit was ook het geval bij een slipbaan in het midden van Nederland. Eén jaar na het aanleggen was er schade ontstaan aan de...
Gezond zijn en blijven, wie wil dat nou niet?

Gezond zijn en blijven, wie wil dat nou niet?

Iedereen wil zich zowel fysiek als mentaal goed voelen in een veilige, gezonde werkomgeving. U en uw werknemer toch ook? In de afbouwsector zijn er 3 kenniscentra belast met de ontwikkeling en uitvoering van gezond werken in onze sector (ook wel Duurzame inzetbaarheid...
Scheurvorming

Scheurvorming

Begin vorig jaar werd het Technisch Bureau Afbouw gevraagd door een vloerenbedrijf om een aangebrachte vloerafwerking te beoordelen. De dekvloer was, in opdracht van het vloerenbedrijf, door een derde partij geëgaliseerd en vervolgens door het vloerbedrijf voorzien...
Download de gratis TBA-app!